İŞVEREN VE İŞÇİ ARASINDA RESMİ ARABULUCULUK –KALICI ÇÖZÜM

İŞVEREN VE İŞÇİ ARASINDA RESMİ ARABULUCULUK –KALICI ÇÖZÜM

6325sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu gereğince işveren ile işçi arasındaki hukuki uyuşmazlıklar için dava açılmadan önce resmi Arabulucuya başvurmak zorunludur: ​

                             A- Dava açmadan önce   taraflar; arasındaki hukuki meselenin Arabuculu aracığıyla kalıcı olarak çözülmesini isteyebilir.Kanun gereğince dava açmadan önce Arabulucuya başvurmak zorunludur!​

                              Taraflar biri Adliyelerde  bulunan Arabuculuk bürosuna başvurarak sistem üzerinden,  listede bulunan ve sıradaki atanan Arabulucu aracılığıyla hukuki meselenin çözümünü isteyebilir.(zorunlu Arabuluculuk sistemi)​

                             B-Ayrıca işveren veya işçi ; üzerinde uzlaştıkları resmi sicile kayıtlı bir arabulucuya başvurarak aralarındaki hukuki meselenin çözülmesini isteyebilir.(İhtiyari Arabuluculuk) Örneğin ; işveren muhtelif nedenle işten çıkarmayı düşündüğü işçiyle Arabulucu huzurunda anlaşmak isteyebilir.Bu durumda işveren bir Arabulucu belirleyip işçi de  bu Arabulucuyu kabul etmesi halinde ,işçinin  işten çıkarılmaktan kaynaklanan hakları (Ücret,Kıdem tazminatı,İhbar tazminatı,Fazla mesai ücreti,UBGT,Yıllık ücreti izin,Agi, İşe iade hakkı vs ) konusunda Arabulucu huzurunda anlaşabilirler. Arabulucu huzurunda tarafların anlaşması halinde anlaşılan konularda gelecekte dava vs yoluna gidilmesi hukuken mümkün değildir.​

 

Bu gönderiyi paylaş