Genel

MUHTARLIK SEÇİMLERİNE DAİR YSK’nın BAZI İLKE KARARLARI

YÜKSEK SEÇİM KURULU İLKE KARARLARI ​Yüksek seçim kurulunun değişik taihlerde “muhtar ve ihtiyar heyeti seçimleri” konusuna ilişkin vermiş olduğu kararlar aşağıda sıralanmıştır. Muhtarın Seçilme Yeterliğini Sonradan Kaybetmesi 2008/177: Muhtar olduğu sırada mahkum olan kişinin muhtarlıktan çıkarılması görevi idare kurulunundur. Muhtarın Seçilme Yeterliğini Sonradan Kaybetmesi 2008/176: Seçim işlemlerinin kesinleşmesinden ve seçimlerden sonra, seçilme yeterliğini ortadan kaldıran bir cezaya mahkûmiyet halinde, karar vermeye yetkili merci seçim kurulları değil, idare kurullarıdır. Köy Muhtarı Seçilebilme Yaşı 2007/837: Seçimin yapıldığı tarihte...

Yapay Zeka ve Hukukun Geleceğine Yolculuk

Günümüzde yapay zeka , birçok ticari , endüstri ve sektörde büyük bir etki yaratmıştır. Hızla gelişen bu teknoloji, geleneksel mesleklerin işleyişini de değiştirmeye başlamıştır.. Teknolojik gelişmeler, hukuk ve yapay zeka alanlarında büyük değişikliklere de yol açmıştır. Yapay zeka, yıllar içinde hukukun çeşitli yönlerini etkilemiş ve hatta hukukun kendisi için yeni olanaklar sunmuştur. Bu makalede, yapay zekaların hukuk alanında nasıl...