MAKALELER

İZALE-İ ŞUYU (ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ) DAVASI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI (İZALAE-İ ŞUYU) NEDİR: Taşınmaz veya taşınır mallara birden fazla kişinin paylı yada iştirak halinde mülkiyeti bulundurması durumunda, ilgili taşınır veya taşınmaz mal üzerindeki ortak mülkiyet halinin sona erdirilmesini amaçlayan dava türüdür. Ortaklığın giderilmesi davası üzerinde paylı ya da elbirliği mülkiyeti bulunan ve özel mülkiyete tabi tüm taşınır ve taşınmaz mallar hakkında...

VATAN-SIZLAR

MÜLTECİ NEDİR? Irkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği konusunda gerçekçi bir korku taşıyan veya bir saldırıya muhatap olan ve bu yüzden ülkesinden ayrılmak zorunda kalan ve korkusu nedeniyle geri dönemeyen veya dönmek istemeyen kişi, mülteci olarak adlandırılmaktadır. SIĞINMACI NEDİR? Mülteci olarak uluslararası koruma arayan ancak statüleri henüz resmi olarak tanınmamış kişilere denir.Yani mülteci hukuki...

BOŞANMA SADELEŞTİRİLMELİ

Evlilik nikah memurunun  şu sorusuyla başlıyor : " Hiçbir baskı altında kalmadan ...'yi eş olarak kabul ediyor musunuz? "   ... İki tarafın da soruya evet  cevabı vermesiyle artık nikah kıyılmış oluyor. Peki ya her ikisi tarafın  ortak iradesiyle başlayan evliliğin bitmesi nasıl oluyor  ? İşte orası tam bir kaos ! Boşanma davaları anlaşmalı ve anlaşmasız (çekişmeli) dava şeklinde görülüyor. Eşler ,şartları mevcutsa, ...

Kooperatifler Hakkında Merak Edilenler

KOOPERATİF NEDİR? Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir Kooperatif ortakları genelde aynı mesleği yapan, özellikle de düzenli ve sabit gelirli olanların uzun vadede birikimlerinin adım...

İŞYERİNDE KREŞ BULUNMAMASI VE İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ

Tüm dünya olarak karşı karşıya kaldığımız Covid-19 küresel salgınının, iş hayatında da birtakım değişikliklere yol açtığını ve bu durumun hem işçiler hem de işverenler açısından birçok sorunu beraberin de getirdiğini görmekteyiz. Bu yazımızda, bugünlerde küçük çocuğu olan işçilerin normalden daha yoğun yaşadığı sıkıntılardan biri olan, işyerinde kreş bulunmaması hususunun işçi açısından iş akdini fesih nedeni olup olmadığını ele alacağız. HAKLI NEDENLE...

CORONA VİRÜSÜN HUKUKİ ETKİLERİ

Dünya Sağlı Örgütü tarafından pandemi ilan edilen ve son bir aydır ülkemizde de görülmeye başlanan Covid-19 sebebiyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu durumun en hafif şekilde atlatılması amacıyla alınan zorunlu birtakım tedbirler söz konusu. Bu tedbirler herkesin yaşamını birçok yönden etkilemekte. Bu yazımızda söz konusu tedbirlerin beraberinde getirdiği mevcut ve muhtemel sorunlara hukuk kuralları ışığında cevap...

YABANCILARA DAİR HUKUKİ DÜZENLEMELER

YABANCILARA DAİR HUKUKİ DÜZENLEMELER Av.Mesut İSKENDEROĞLU Yabancıların Türkiye’de; • İkamet ve Çalışma İzni Almaları • Dava Açmaları, Şikâyetçi Olmaları ve İcra Takibi Yapmaları • Taşınmaz Edinmeleri • Evlenmeleri ve Boşanmaları Yabancılar Hukuku, bir ülkede yabancı olanların, sırf yabancı olmaları sebebiyle tabi oldukları rejimdir. Türk Yabancılar Hukuku, yabancıların Türkiye Cumhuriyeti’nde yabancı olmalarından dolayı tabi oldukları kısıtlamalar ve sahip oldukları hakları inceler. Yabancı, bulunduğu devletin vatandaşlığına sahip olmayan kişilerdir. Tüzel...

DELİLLERİN SUNULMASINDA YASAL SÜRE

DELİLLERİN SUNULMASINDA YASAL SÜRE   Bir davanın kazanılması için en önemli husus mahkemeye ibraz edilen delillerdir. Mahkemeye ibraz edilen deliller kadar delillerin kanunda belirtilen süre içinde ibraz edilmesi de hayati bir önem arz etmektedir. Yasal süre içinde sunulmayan deliller değerlendirilmeye alınmayacağından ciddi hak kayıplarına  yol açması da kaçınılmaz olacaktır. Bu tür hak kayıplarının olmaması için delillerin sunulması gereken yasal süreyi iyi...