Hukuki Bilgiler

İTİRAZIN İPTALİ SONRASI EK ÖDEME EMRİ

Genel haciz yolu ile takipte, borçlunun yasal sürede yapmış olduğu itiraz üzerine icra takibi olduğu yerde durduğundan alacaklının duran takibin devamını sağlayabilmesi için, icra mahkemesince verilmiş bir itirazın kaldırılması kararını ya da genel mahkemece verilmiş itirazın iptali ilamını icra dosyasına sunması gerekir.  İtirazın iptali ilamı, itiraz üzerine duran icra takibinin devamını sağlayan bir...

MİLLETLER ARASI ÖZEL HUKUK

MİLLETLER ARASI ÖZEL HUKUK Bugün siyasal anlamda yaşadığımız bazı sorunların temelinde, devletin tanımı üzerinde bir mutabakata varamamak olduğunu düşünüyorum. Bizin kültürümüzde devlet kutsaldır. Ancak devlet neden kutsaldır konusunda, devletin “kutsal oluşu” kadar ortak bir kararımız olduğunu zannetmiyorum. Kimisi devleti kuran önder iradeye bağlı olduğu için devleti kutsal olarak kabul ederken, diğeri kutsalı yaşamak için devletin zorunlu olduğunu düşünmekte. Yine bazıları da...

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN İSPATI

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN İSPATI FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI : “İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti ödendiği anlaşılıyorsa, işçi tarafından gerçekte daha fazla çalışma yaptığının ileri sürülmesi mümkün değildir. Ancak, işçinin fazla çalışma alacağının daha fazla olduğu yönündeki ihtirazi kaydının bulunması halinde, bordroda görünenden daha fazla çalışmanın ispatı her türlü delille söz konusu olabilir…”   T.C. YARGITAY   Hukuk Genel Kurulu Esas:  2012/9-843 Karar: 2013/253 Karar Tarihi: 20.02.2013   ÖZET: Uyuşmazlık fazla...

ORTAKLIĞIN HUKUKU

ORTAKLIĞIN HUKUKU Bugün siyasal anlamda yaşadığımız bazı sorunların temelinde, devletin tanımı üzerinde bir mutabakata varamamak olduğunu düşünüyorum. Bizin kültürümüzde devlet kutsaldır. Ancak devlet neden kutsaldır konusunda, devletin “kutsal oluşu” kadar ortak bir kararımız olduğunu zannetmiyorum. Kimisi devleti kuran önder iradeye bağlı olduğu için devleti kutsal olarak kabul ederken, diğeri kutsalı yaşamak için devletin zorunlu olduğunu düşünmekte. Yine bazıları da devleti oluşturan...

İnsan Hakları

İnsan Hakları 20 Mart 1950’de Roma’da imzalanan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 3 Eylül 1952’de yürürlüğe girdi. Türkiye, Sözleşmeyi 18 Mayıs 1954’de onayladı. (R.G. 19 Mart 1954-8662) Bu  sözleşmeye taraf olan devletlerin vatandaşları , sözleşmeden belirtilen hakları ihlal edildiğinde , doğrudan , bu sözleşme ile ihdas edilen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine dava açabilmektedir.Sözleşmenin bu hükmü Uluslar arası hukukta bir ilktir.Çünkü bu hükümle...

Başkanlık Sistemi ve Parlementer Sistemin Farkları

Başkanlık Sistemi ve Parlementer Sistemin Farkları KARŞILAŞTIRMA KRİTERİ (konu başlığı) PARLEMENTER SİSTEM BAŞKANLIK SİSTEM   SEÇİMLERİ KİM YAPAR? MİLLEVETKİLİNİ DOĞRUDAN HALK SEÇER/BAŞBAKAN MİLLVETVEKİLLERİ ARASINDAN BELİRLENİR CUMUHRBAŞKANINDA ATANIR SONRASINDA MİLLETMECLİSİNCE GÜVEN OYUNA TABİ TUTULUR  MİLLEVETVEKİLLERİNİ DOĞRUDAN HALK SEÇER,BAŞBAKANIN OLMADIĞI SİSTEMDE BAŞKANI DA DOĞRUDAN HALK SEÇER CUMHURBAŞKANI/BAŞKAN MAKAMLARI HALKIN DOĞURDAN SEÇTİĞİ CUMHURBAŞKANIYÜRÜTMENİN BAŞI DA SAYILIR CUMHURBAŞKANININ OLMADIĞI SİSTEMDE BAŞKAN HEM BAŞBAKAN HEM DE CUMHURBAŞKININ  YERİNİ DOLDURMAKTADIR. GÜVEN OYU CUMHURBAŞKANINCA ATANAN HÜKÜMET MECLİSTEN DE GÜVEN...

MAAŞ HACZİ

MAAŞ HACZİ MAAŞ HACZİ MÜZEKKERESİNE CEVAP VERMEK HACİZ VE CEZA SORUŞTURMASI PRİM,İKRAMİNE VE DİĞER HAK VE ALACAKLARIN HACZİ İŞVERENİN SORUMLULUKLARI   Hakkında açılan icra takibin gereğince maaş karşılığı çalışan borçlunun , maaş ve ücretlerine  alacaklının talebi üzerine haciz konulabilir. Alacaklı , borçlunun aylık maaşına ve ücretlerine haciz konulmasını talep edebilmekte icra müdürlüğü de bu talep üzerine işverene haciz müzekkeresi(yazısı) göndermektedir.   Yasal...

YABANCILARA DAİR HUKUKİ DÜZENLEMELER

YABANCILARA DAİR HUKUKİ DÜZENLEMELER Av.Mesut İSKENDEROĞLU Yabancıların Türkiye’de; • İkamet ve Çalışma İzni Almaları • Dava Açmaları, Şikâyetçi Olmaları ve İcra Takibi Yapmaları • Taşınmaz Edinmeleri • Evlenmeleri ve Boşanmaları Yabancılar Hukuku, bir ülkede yabancı olanların, sırf yabancı olmaları sebebiyle tabi oldukları rejimdir. Türk Yabancılar Hukuku, yabancıların Türkiye Cumhuriyeti’nde yabancı olmalarından dolayı tabi oldukları kısıtlamalar ve sahip oldukları hakları inceler. Yabancı, bulunduğu devletin vatandaşlığına sahip olmayan kişilerdir. Tüzel...