İnsan Hakları

İnsan Hakları

İnsan Hakları

20 Mart 1950’de Roma’da imzalanan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 3 Eylül 1952’de yürürlüğe girdi. Türkiye, Sözleşmeyi 18 Mayıs 1954’de onayladı. (R.G. 19 Mart 1954-8662)

Bu  sözleşmeye taraf olan devletlerin vatandaşları , sözleşmeden belirtilen hakları ihlal edildiğinde , doğrudan , bu sözleşme ile ihdas edilen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine dava açabilmektedir.Sözleşmenin bu hükmü Uluslar arası hukukta bir ilktir.Çünkü bu hükümle , bireye uluslar arası bir merciye doğrudan başvuru hakkı tanımıştır.
Bu mahkemeye başvuru için sözleşme ile belirlenen insan haklarının ihlal edildiğini düşünen vatandaş , bulunduğu ülkenin tüm başvuru yollarını tüketmiş olması gerekmektedir.Eğer bu yollardan bir sonuç alamazsa doğrudan İnsan Hakları Mahkemesine yazacağı bir dilekçe ile dava açabilmektedir.

İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen kararlar herkesi (devlet dahil) bağlamaktadır.

İnsan hakları mahkemesine başvurunun kural olarak herhangi bir masrafı yoktur.

Bu gönderiyi paylaş