Yazar - Mesut İskenderoğlu

Kooperatifler Hakkında Merak Edilenler

KOOPERATİF NEDİR? Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir Kooperatif ortakları genelde aynı mesleği yapan, özellikle de düzenli ve sabit gelirli olanların uzun vadede birikimlerinin adım...

İŞYERİNDE KREŞ BULUNMAMASI VE İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ

Tüm dünya olarak karşı karşıya kaldığımız Covid-19 küresel salgınının, iş hayatında da birtakım değişikliklere yol açtığını ve bu durumun hem işçiler hem de işverenler açısından birçok sorunu beraberin de getirdiğini görmekteyiz. Bu yazımızda, bugünlerde küçük çocuğu olan işçilerin normalden daha yoğun yaşadığı sıkıntılardan biri olan, işyerinde kreş bulunmaması hususunun işçi açısından iş akdini fesih nedeni olup olmadığını ele alacağız. HAKLI NEDENLE...