Yazar - hdbilisim

İnsan Hakları

İnsan Hakları 20 Mart 1950’de Roma’da imzalanan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 3 Eylül 1952’de yürürlüğe girdi. Türkiye, Sözleşmeyi 18 Mayıs 1954’de onayladı. (R.G. 19 Mart 1954-8662) Bu  sözleşmeye taraf olan devletlerin vatandaşları , sözleşmeden belirtilen hakları ihlal edildiğinde , doğrudan , bu sözleşme ile ihdas edilen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine dava açabilmektedir.Sözleşmenin bu hükmü Uluslar arası hukukta bir ilktir.Çünkü bu hükümle...

Başkanlık Sistemi ve Parlementer Sistemin Farkları

Başkanlık Sistemi ve Parlementer Sistemin Farkları KARŞILAŞTIRMA KRİTERİ (konu başlığı) PARLEMENTER SİSTEM BAŞKANLIK SİSTEM   SEÇİMLERİ KİM YAPAR? MİLLEVETKİLİNİ DOĞRUDAN HALK SEÇER/BAŞBAKAN MİLLVETVEKİLLERİ ARASINDAN BELİRLENİR CUMUHRBAŞKANINDA ATANIR SONRASINDA MİLLETMECLİSİNCE GÜVEN OYUNA TABİ TUTULUR  MİLLEVETVEKİLLERİNİ DOĞRUDAN HALK SEÇER,BAŞBAKANIN OLMADIĞI SİSTEMDE BAŞKANI DA DOĞRUDAN HALK SEÇER CUMHURBAŞKANI/BAŞKAN MAKAMLARI HALKIN DOĞURDAN SEÇTİĞİ CUMHURBAŞKANIYÜRÜTMENİN BAŞI DA SAYILIR CUMHURBAŞKANININ OLMADIĞI SİSTEMDE BAŞKAN HEM BAŞBAKAN HEM DE CUMHURBAŞKININ  YERİNİ DOLDURMAKTADIR. GÜVEN OYU CUMHURBAŞKANINCA ATANAN HÜKÜMET MECLİSTEN DE GÜVEN...

MAAŞ HACZİ

MAAŞ HACZİ MAAŞ HACZİ MÜZEKKERESİNE CEVAP VERMEK HACİZ VE CEZA SORUŞTURMASI PRİM,İKRAMİNE VE DİĞER HAK VE ALACAKLARIN HACZİ İŞVERENİN SORUMLULUKLARI   Hakkında açılan icra takibin gereğince maaş karşılığı çalışan borçlunun , maaş ve ücretlerine  alacaklının talebi üzerine haciz konulabilir. Alacaklı , borçlunun aylık maaşına ve ücretlerine haciz konulmasını talep edebilmekte icra müdürlüğü de bu talep üzerine işverene haciz müzekkeresi(yazısı) göndermektedir.   Yasal...

YABANCILARA DAİR HUKUKİ DÜZENLEMELER

YABANCILARA DAİR HUKUKİ DÜZENLEMELER Av.Mesut İSKENDEROĞLU Yabancıların Türkiye’de; • İkamet ve Çalışma İzni Almaları • Dava Açmaları, Şikâyetçi Olmaları ve İcra Takibi Yapmaları • Taşınmaz Edinmeleri • Evlenmeleri ve Boşanmaları Yabancılar Hukuku, bir ülkede yabancı olanların, sırf yabancı olmaları sebebiyle tabi oldukları rejimdir. Türk Yabancılar Hukuku, yabancıların Türkiye Cumhuriyeti’nde yabancı olmalarından dolayı tabi oldukları kısıtlamalar ve sahip oldukları hakları inceler. Yabancı, bulunduğu devletin vatandaşlığına sahip olmayan kişilerdir. Tüzel...

DÖVİZLE YAPILAN SÖZLEŞMELER

Döviz konusu ülkemizi birkaç aydır gündem oluşuyla meşgul eden bir konudur. Dövizde meydana gelen dalgalanmalar sonucu Türk parasının değerinin korunması amacıyla dövizle yapılan işlemlerle ilgili birçok tedbir alınmaya başlanmıştır. Yazımızda öncelikle dövizin tanımı, dövizin hukukumuzdaki yeri, son dönemde dövizle ilgili yapılan işlemler ve nihayetinde konu ile ilgili emsal yargı kararlarına yer verilecektir. Yazımızın uygulamanın içinde olan meslektaşlara, tacirlere ve...

İŞVEREN VE İŞÇİ ARASINDA RESMİ ARABULUCULUK –KALICI ÇÖZÜM

6325sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu gereğince işveren ile işçi arasındaki hukuki uyuşmazlıklar için dava açılmadan önce resmi Arabulucuya başvurmak zorunludur: ​                              A- Dava açmadan önce   taraflar; arasındaki hukuki meselenin Arabuculu aracığıyla kalıcı olarak çözülmesini isteyebilir.Kanun gereğince dava açmadan önce Arabulucuya başvurmak zorunludur!​                               Taraflar biri Adliyelerde  bulunan Arabuculuk bürosuna başvurarak sistem üzerinden,  listede bulunan ve sıradaki atanan...