ONLİNE HUKUKİ DANIŞMANLIK

Hukuki konularda aşağıda belirtilen koşullar dahilinde AVUKAT , uzaktan görüntülü veya sesli hukuki danışma hizmeti verebilmektedir. Aşağıda belirtilen maddelerde geçen Avukat , Av. Mesut İSKENDEROĞLU’nu ifade etmektedir . Taraf ise hukuki danışma hizmeti almak isteyen kişi veya kişileri ifade etmektedir.

1-Hukuki danışma hizmeti talebinde bulunan taraf kimlik bilgisi, adres, iletişim bilgileriyle beraber iskenderogluhb@gmail.com adresine e-posta yoluyla danışmak istediği konuyu ana başlık halinde bildirir.

2-Gönderilen e-posta üzerine avukat en kısa süre içerisinde hukuki danışma talebi hakkında kabul talebini yine e -posta yoluyla karşı tarafa bildirir ve talep edeceği ücretin ilgili hesaba yatırılmasını talep eder. (2 gün içinde cevap verilmeyen hukuki danışma talebi reddedilmiş kabul edilir)

3-Maddelerde belirtilen ön koşulların tamamlanması ve avukatın talep ettiği ücretin avukatın banka hesabına yatırılmasının ardından avukat kısa süre içerisinde hizmet talep eden tarafa danışma hizmetinin hangi iletişim yoluyla vereceğini ve hangi zamanda verebileceği açıkça bildirir ve taraflar bu konuda randevulaşır.

4-Taraflar arasında kararlaştırılan danışma-görüşme tarihinde taraflar makul süre içerinde önceden haber vermek kaydıyla oturumun ertelenmesini talep edebilecektir. Ancak mazeretsiz olarak görüşmeye katılmayan taraf ödediği ücreti iade isteyemez. Avukat görüşmeye katılmazsa aldığı ücreti iade eder . Oturuma en fazla 2 defa mazeret sunulabilir. Aksi halde mazeret sunmamaya dair hükümler geçerli olur. Mazeretle görüşme ertelendiğinde avukat yeni görüşme tarihini belirler ve hizmet talep eden tarafa e-posta ile bildirir.

5-Avukat tarafından verilen hukuki danışma hizmeti avukatın mesleki bilgi ve tecrübesi dahilindedir. Danışmanlık hizmeti karşı tarafça iletilen bilgilerin (sözlü veya yazılı) hukuki değerlendirmesinden ibaret olacaktır. Hukuki danışma hiçbir şekilde muhtemel bir yargılama sonucunda mahkemenin vereceği ve diğer adli birimlerin vereceği kararı garanti amacını taşımaz. Hukuki danışma, avukatın mesleki değerlendirmelerini içermektedir.

6-Hukuki danışma hizmeti esnasında danışma konusunun daha önceden kararlaştırılan ücretten daha fazla bir emek ve zamanı kapsadığı avukatça anlaşılması halinde avukat ek ücret talep edilebilecektir.

7-Hukuki danışma hizmeti talep eden taraf, danışma esnasında yeni bir konu hakkında da danışma hizmeti almak isterse bu avukatça da kabul edilmesi halinde taraflar yeni danışma konusu üzerinde de yeni ücret ve zaman vs. konularda da anlaşmak kaydıyla görüşmelere devam edebilirler.

8-Hukuki danışma talep eden ve avukat arasındaki yapılan işbu sözleşme sadece hukuki danışmayla sınırlı olup görüşme konusu hakkındaki yargısal diğer işler ayrı sözleşmelere konu olacaktır.

9-Hukuki danışma konusu hakkında tüm bilgi ve belgeler Avukatlık Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilecek ve ilgili kanun hükümlerine tabi olacaktır. Danışma hizmeti talep eden taraf bilgilerinin amacına uygun olarak depo edilip işleneceğini kabul etmiş sayılacaktır.

10-Avukattan hukuki danışma talep eden taraf on (10) maddeden ibaret olan danışmanlık hizmet sözleşmesinin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır.